Organizační řád

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FESTIVALU HOLEŠOVSKÁ REGATA 21.-22.6.2024

 1. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené na věcech, ani za újmu na zdraví.
 2. Osobám mladším 15-ti let je vstup povolen pouze v doprovodu dospělých osob.
 3. Do areálu je dovoleno vnášet nápoje – PET láhve maximálního objemu 0,7 litru, deštníky, a občerstvení pro vlastní potřebu. Je zakázáno vnášet skleněné láhve, plechovky, slunečníky, zbraně, nože a další předměty, které by mohly být pořadatelem označeny za nebezpečné.
 4. Do areálu je zakázán vjezd s kolem nebo elektrickou koloběžkou. 
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo osobní bezpečnostní kontroly.
 6. Pořizování audio a videozáznamů je povoleno jen po dohodě s pořadatelem akce. Porušení tohoto bodu může být klasifikováno jako trestný čin.
 7. Pořadatel a umělci si vyhrazují právo filmového, video a televizního záznamu koncertu a atmosféry festivalu. Návštěvník zaznamenaný na dokument může být dále zveřejňován bez dalšího upozornění a finanční náhrady.
 8. Při zakoupení vstupenky dostáváte od pořadatele pásku na ruku, se kterou bude možný volný pohyb i mimo areál a bude sloužit jako vrácenka do areálu. V případě ztráty pásky již nebude vstup do areálu umožněn. V případě, že se v areálu festivalu nachází osoba bez pásky na ruce, bude dotyčná osoba z areálu vyvedena! Je nutné mít toto označení na ruce po celou dobu konání festivalu.
 9. Identifikační páska sloužící jako vstup pro oba dva dny festivalu – permanentka – je platná pouze neporušená, tzn. pásku není možné po oba dva dny sundat z ruky – po sundání je páska neplatná.
 10. Padělání vstupenek / pásek na ruku je nepřípustné a trestá se podle zákona.
 11. Pro osoby mladší 18 let platí přísný zákaz konzumace alkoholu.
 12. Silně podnapilé osoby, které svým chováním ohrožují ostatní účastníky festivalu a také osoby, jenž svým jednáním porušují pokyny Organizačního řádu, pořadatelů a pořádkové služby budou z areálu vyvedeny bez nároku na vrácení vstupného. Návštěvníci musí respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby.
 13. Do festivalového areálu je přísně zakázáno vodit psy či jiná zvířata.
 14. Zakoupením vstupenky návštěvník bezvýhradně souhlasí s organizačním řádem a pokyny pro návštěvníky na festivalu.
 15. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu celého festivalu.
 16. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje.

Přejeme vám příjemnou zábavu 🙂 

Program

PÁTEK 21. 6. 2024

THE SILVER SPOONS

FLERET

DESMOD

DAVID KOLLER

SOBOTA 22. 6. 2024

MONKEY BUSINESS

JANEK LEDECKÝ

LEOŠ MAREŠ

POKÁČ

KAPITÁN DEMO

7 PÁDŮ HONZY DĚDKA

a další

Celý program zde