Organizační řád

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FESTIVALU HOLEŠOVSKÁ REGATA 16.-17.6.2023

 1. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené na věcech, ani za újmu na zdraví.
 2. Osobám mladším 15-ti let je vstup povolen pouze v doprovodu dospělých osob.
 3. Do areálu je dovoleno vnášet nápoje – PET láhve maximálního objemu 0,7 litru, deštníky a občerstvení pro vlastní potřebu. Je zakázáno vnášet skleněné láhve, plechovky, zbraně, nože a další předměty, které by mohly být pořadatelem označeny za nebezpečné.
 4. Pořadatel si vyhrazuje právo osobní bezpečnostní kontroly.
 5. Pořizování audio a videozáznamů je povoleno jen po dohodě s pořadatelem akce. Porušení tohoto bodu může být klasifikováno jako trestný čin.
 6. Pořadatel a umělci si vyhrazují právo filmového, video a televizního záznamu koncertu a atmosféry festivalu. Návštěvník zaznamenaný na dokument může být dále zveřejňován bez dalšího upozornění a finanční náhrady.
 7. Při zakoupení vstupenky dostáváte od pořadatele pásku na ruku, se kterou bude možný volný pohyb i mimo areál a bude sloužit jako vrácenka do areálu. V případě ztráty pásky již nebude vstup do areálu umožněn. V případě, že se v areálu festivalu nachází osoba bez pásky na ruce, bude dotyčná osoba z areálu vyvedena! Je nutné mít toto označení na ruce po celou dobu konání festivalu.
 8. Identifikační páska sloužící jako vstup pro oba dva dny festivalu – permanentka – je platná pouze neporušená, tzn. pásku není možné po oba dva dny sundat z ruky – po sundání je páska neplatná.
 9. Padělání vstupenek / pásek na ruku je nepřípustné a trestá se podle zákona.
 10. Pro osoby mladší 18 let platí přísný zákaz konzumace alkoholu.
 11. Silně podnapilé osoby, které svým chováním ohrožují ostatní účastníky festivalu a také osoby, jenž svým jednáním porušují pokyny Organizačního řádu, pořadatelů a pořádkové služby budou z areálu vyvedeny bez nároku na vrácení vstupného. Návštěvníci musí respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby.
 12. Do festivalového areálu je přísně zakázáno vodit psy či jiná zvířata.
 13. Zakoupením vstupenky návštěvník bezvýhradně souhlasí s organizačním řádem a pokyny pro návštěvníky na festivalu.
 14. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu celého festivalu.
 15. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje.

Přejeme vám příjemnou zábavu 🙂 

Program

PÁTEK 16. 6. 2023

MICHAL HRŮZA
LENNY
PETER BIČ PROJECT
EL CHUPPA
MOTUS S GOŠOU

 

SOBOTA 17. 6. 2023

EWA FARNA
OLYMPIC
MIG 21
JELEN
THiS
ADAM MIŠÍK
SEBASTIAN
STREET69
BOMBARĎÁK

Celý program zde